TER NAGEDACHTENIS VAN ....

 

 

"We zijn verdrietig dat we ze hebben verloren.

Maar vooral dankbaar dat we ze hebben gehad."